Stamreeks Lafeber

I. Jean Lafeber. Jean werd geboren in Valenciennes (Fr.) ca 1580.
Uit het huwelijk werd het volgende kind geboren:


2 i. Pierre (ca 1610-1680) volgt II

In de periode rond 1600 leefden en woonden er meerdere Jean (of Jan) Lafebers in Valenciennes (Fr.).
Uit de huwelijksinschrijving van Pierre Lafeber weten we, dat Pierre afkomstig is uit Valenciennes en dat zijn vader Jean Lafeber heette.
Een doopinschrijving van Pierre Lafeber heb ik (ook na uitgebreid archiefonderzoek ter plaatse) echter niet kunnen vinden in het archief van Valenciennes.
Wel blijkt uit de doop- en trouwboeken, dat er diverse Jan Lafebers in deze tijd in Valenciennes woonden.
Wie van hen de vader van Pierre is kan niet onomstotelijk vastgesteld worden.
Er zijn meerdere mogelijkheden. Eťn enkele naam noemen is in dit stadium erg speculatief.
In een eerder stadium heb ik enkele mogelijkheden de revue laten passeren (o.a. het echtpaar Jan Lefebvre en Judith Abraham, zij laten op 13 juni 1614 een kind dopen genaamd Fredrique).
Er valt voor dit echtpaar geen enkel bewijs te leveren anders dan dat een van de kinderen van Pierre Judith heet.
Tot mijn verbazing ben ik al enkele malen in o.a. internetpublicaties deze - nog lang niet bewezen - mogelijkheid als een vaststaand feit tegengekomen.
Verder werd er op 4 mei 1611 een kind van Jan Lafeber gedoopt (zonder vermelding van de naamvan het kind en van de moeder).
Ook deze datum wordt meerdere malen - in de genoemde publicaties - opgevoerd als de doopdatum van Pierre.
Volstrekt onbewezen en geheel speculatief. Zeker als daarbij ook nog de naam van de moeder gevoegd wordt (die in het doopboek nota bene geheel ontbreekt).
Nogmaals op basis van het materiaal uit de doop- en trouwboeken van Valenciennes valt geen enkele conclusie te trekken over wie de ouders van Pierre Lafeber zijn.
Alleen de naam van de vader (Jean) is derhalve bekend uit huwelijksinschrijving van zijn zoon.

N.b. wees dus voorzichtig met het overnemen van gegevens uit publicaties, zeker waar geen bron(nen) vermeld worden.
Op basis van mijn eigen onderzoek in de archieven van Valenciennes kan vastgesteld worden dat noch de geboortedatum, noch de moeder van Pierre Lafeber in deze archieven te vinden zijn !!!
Een doop van Pierre van 4 mei 1611 is dus niet bewezen!!!
Ook de namen van zijn mogelijke moeders Mary Tordrau, Judith Abraham, Pasque de Pont en Margrite Moreau zijn volstrekt onbewezen!!!
Gevreesd moet worden dat allerlei onjuiste aannames via internet gemakkelijk verspreid worden.
Probeer dat in ieder geval te voorkomen!!! (zie ook : genealogische fantasie kent geen grens)

In mijn aantekeningen bevinden zich de namen van alle kinderen van een Jean (of Jan) Lafeber, die gedoopt zijn in de periode 1599-1620 (parochie St. Vaast-La-Haut te Valenciennes).
(zie : overzicht)

De meest gebruikte schrijfwijze van de naam Lafeber in deze periode in Valenciennes is "Le febvre".
Verondersteld wordt dat de betekenis van deze naam "de smid" is.
In het huidige frans komt dit woord alleen nog voor in de samenstelling "orfevre" d.i. "goudsmid".II. Pierre Lafeber. Pierre werd geboren in Valenciennes (Fr.) ca 1610.
Pierre overleed in Gouda ca 22 augustus 1680. Beroep: soldaat.

Hij trouwde Jeane de l' Islemoine, op 13 december 1636 in Gouda. Later werd zij Jannetje de Munnick genoemd. Zie testament Pieter Lafeber en Jannetje de Munnick d.d. 29 april 1671.
Jeane werd geboren in Fraipont (Belg.) ca 1610.  Jeane overleed in Gouda ca 19 november 1671.

Ook de doopinschrijving van Jeane de l'Islemoine heb ik niet kunnen vinden in het archief van Fraipont (in het Staatsarchief te Luik).
Het dorp Fraipont maakte deel uit van twee parochies, nl. Louveignť en Olne.
De registers van Louveignť gaan slechts terug tot 1673 en in het register van Olne is geen spoor te vinden van Jeane de l'Islemoine!!!

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Judith. Judith werd geboren in Gouda ca 27 december 1637. Judith overleed in Gouda ca 5 maart 1663.
Zij trouwde Jan Ariense de Munnick, zoon van AriŽn Janse de Munnick & Marritje Dirkse Bal, op 2 mei 1662 in Gouda. Jan Ariense werd geboren ca 1635. Jan Ariense overleed na 21 februari 1674.

ii. Jan Pietersen (1642-> 1699) volgt III
 
 

Lafeber, Gouda, lafeber, gouda,
             geschiedenis, genealogie, jan lafeber
Uit : Trouwboek Waalse Gemeente (Streekarchief Hollands Midden te Gouda)

De 2e november 1636
Pierre le Febvre zoon van Jean le Febvre,
soldaat in de compagnie van mons, kolonel
d'Hauterive, geboren te Valenciennes
en
Jeane de l'Islemoine, weduwe van Jaques
Gerard, geboren te Fraipont
de getuigen
van de zijde van de bruidegom de toestemming van
zijn sergeant, en van de bruid de
vrouw van Servais Pieters

getrouwd de 13e december 1636De genealogische fantasie kent geen grens.

In juli 2005 verscheen er in het Gouds Nieuwsblad een eerste artikel van een zesdelige reeks met als titel " Gouwenaar spioneert voor de prins" van de hand van ene Joop Blaazer.
Hij beweert in deze reeks dat hij aan de hand van de journaals van het Staatse Leger Pierre Lafeber bijna van dag tot dag kon volgen.
Blazer beweert zelfs te weten, dat de ene arm van Pierre langer was dan de andere.
Blaazer heeft niet geschroomd om feiten en verzinsels door elkaar te husselen tot een smeuÔg verhaal.
Met de werkelijkheid heeft dit verhaal echter helemaal niets meer te maken.
Hierbij een reactie van mij aan de krant d.d. 25 juli 2005.

III. Jan Pietersen Lafeber. Jan Pietersen werd geboren in Gouda ca 9 februari 1642.
Jan Pietersen overleed in Gouda ? na 3 december 1699. Beroep: schipper, haringverkoper.
Hij trouwde Annetje Ariensd Oosterling, dochter van AriŽn Franse Oosterlingh & Hillegond Aartse, op 25 april 1662 in Gouda.
Annetje Ariensd werd geboren ca 1635. Annetje Ariensd overleed in Gouda (Zeugstraat) ca 3 december 1699.

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Jannetje. Jannetje overleed na 10 februari 1697.
Zij trouwde Pieter Leendertse van Eijk, op 10 februari 1697 in Gouda.

ii. Judith. Judith overleed in Gouda ca 15 mei 1677.

iii. Maria. Maria overleed na 28 april 1715.
Zij trouwde de eerste keer met Leendert Janse Schouten, op 20 mei 1691 in Gouda.

Zij trouwde de tweede keer met Dammas Jacobse Maasland, op 14 april 1715 in Gouda.

iv. Jan Jansz (ca1672-1723) volgt IV

De dopen van de genoemde kinderen zijn niet gevonden in Gouda.
Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik naar de publicaties van de heer H.R.M. Meindert,
met name deel VII "Lafebersprokkels" en deel VIII "Genealogoie van de familie Lafeber, de geslachten I tot en met IX".
De relatie tussen generatie III en IV is niet sluitend bewezen, hooguit aannemelijk gemaakt (zie : het eerder genoemde deel VII "Lafebersprokkels" van de heer Meindert, pag. 15 en 16).
IV. Jan Jansz Lafeber. Jan Jansz werd geboren ca 1672. Overlijdensdatum niet met zekerheid te achterhalen (alle data die tot dusver worden vermeld dienen gewantrouwd te worden!).

Hij trouwde Neeltje Joppe Mansvelder, dochter van Jop Claes Mansvelder & Pietertje Symonse, op 17 februari 1697 in Gouda.
Neeltje Joppe werd geboren in Gouda ca 5 mei 1675. Neeltje Joppe overleed in Gouda ca 28 juli 1718.

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Jan. Jan werd geboren in Gouda ca 29 november 1697. Jan overleed in Gouda ca 18 januari 1700.

ii. Pieter Jansz (1703-1739) volgt V
 

Uit : Trouwboek St. Jan (herv.) Gouda (Streekarchief Hollands Midden te Gouda)

Jan le Feber jongeman en
Neeltje Mansvelder jongedochter wonende
beide in de Teunissteeg te Gouda
getrouwd 17 februari 1697V. Pieter Jansz Lafeber. Pieter Jansz werd waarschijnlijk geboren in Gouda ca 30 november 1703
(zie : bijgevoegde doopinschrijving, waarbij geen achternamen van de ouders vermeld worden).
Pieter Jansz overleed in Gouda ca 31 augustus 1739.

Hij trouwde Annege Jans du Mon, dochter van Jan du Mon & Maria Alberts, op 16 juni 1726 in Gouda.
Annege (Antenet) Jans werd geboren in Gouda ca 2 december 1705
(N.b. de in eerdere publicaties genoemde datum 8 juli 1695 is niet juist, dit is de doopdatum van een jong overleden zusje Antonetta du Mon).
Annege Jans overleed in Gouda ca 11 mei 1780.

N.b. ook op dit punt  tref ik in diverse publikaties klakkeloos overgenomen gegevens aan !!!

 

Uit : Doopboek St. Jan (herv.) Gouda  (Streekarchief Hollands Midden te Gouda)
(vermoedelijke doopinschrijving Pieter Jansz Lafeber)

de 30 november 1703 (gedoopt) Pieter
de vader Jan Jans
de moeder Neeltje Joppe
de peet is Sara Louris

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Johannes. Johannes werd geboren in Gouda ca 22 mei 1727. Johannes overleed in Gouda ca 7 juli 1727.

ii. Neeltje. Neeltje werd geboren in Gouda ca 22 augustus 1728. Neeltje overleed in Gouda ca 11 oktober 1728.

iii. Leendert (1730-1792) volgt VI

iv. Neeltje. Neeltje werd geboren in Gouda ca 29 mei 1733. Neeltje overleed in Gouda ca 21 december 1773.
Zij trouwde de eerste keer met Bart Ritseveld, op 10 oktober 1751 in Gouda. Bart overleed in Gouda ca 10 juni 1755.
Bart werd geboren ca 1729.

Zij trouwde de tweede keer met Dirk Hooghart, zoon van Jan Dirkse Hooghart & Jannetje Andriesse Tras, op 27 april 1760 in Gouda.
Dirk werd geboren in Gouda ca 16 december 1729. Dirk overleed in Gouda ca 15 november 1805.

v. Jannigje. Jannigje werd geboren in Gouda ca 24 december 1734. Jannigje overleed in Gouda ca 8 april 1735.
 
vi. Doodgeboren kind werd geboren in Gouda ca 19 mei 1738. Overleed in Gouda ca 19 mei 1738.

Zie : Akte weeskamerarchief Gouda
(Streekarchief Hollands Midden te Gouda)VI. Leendert Lafeber.
Leendert werd geboren in Gouda ca 20 december 1730. Leendert overleed in Gouda ca 27 oktober 1792.

Hij trouwde Kornelia Zieleman, dochter van Leendert Hendrikse Zieleman (1701-1773) & Marietje Boudewijnsdr van de Vries (-< 1734), op 28 juli 1754 in Gouda.
Kornelia werd geboren in Gouda ca 2 november 1731. Kornelia overleed in Gouda ca 23 juli 1783.
Van dit echtpaar stammen alle Lafebers af, die behoren tot de Goudse familie Lafeber.
Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:


i. Maria. Maria werd geboren in Gouda ca 22 januari 1755. Maria overleed in Gouda op 27 oktober 1806.
Zij trouwde Anthony Besem, zoon van Alexander Besem & Joanna van Wijnen, op 3 april 1785 in Gouda.
Anthony werd geboren in Gouda ca 29 maart 1760. Anthony overleed in Gouda (Oosthaven : Catharinagasthuis) op 18 september 1824. Beroep: zakkendrager.


ii. Doodgeboren kind werd geboren in Gouda ca 10 maart 1756. Overleed in Gouda (Geuzenstraat) op 10 maart 1756.

iii. Pieternella. Pieternella werd geboren in Gouda ca 11 april 1757. Pieternella overleed in Gouda ca 20 december 1793.
Zij trouwde Arij Boot, zoon van Hermanus Boot (1714-) & Hendrikje Vingerling (1715-), op 28 juli 1776 in Gouda.
Arij werd geboren in Gouda ca 7 december 1746. Arij overleed in Gouda (gasthuis) op 30 december 1811. Beroep: baanspinnersknecht.


iv. Leendert. Leendert werd geboren in Gouda ca 25 juli 1759. Leendert overleed in Gouda (Geuzenstraat) ca 12 december 1760.

v. Johannes. Johannes werd geboren in Gouda ca 26 maart 1762. Johannes overleed in Gouda (Geuzenstraat) ca 5 april 1762.

vi. Albertus (1763-1832) volgt VII

vii. Jan. Jan werd geboren in Gouda ca 29 mei 1765. Jan overleed in Gouda (Oosthaven : Catharinagasthuis) op 6 maart 1838. Beroep: baandersknecht.
Hij trouwde Jannigje Bijman, dochter van Jan Bijman (-< 1782) & Francijntje Ravestein (-< 1815), op 28 mei 1792 in Gouda.
Jannigje werd geboren in Gouda ca 13 februari 1771. Jannigje overleed in Gouda (Oosthaven : Catharinagasthuis) op 21 mei 1832.


viii. Neeltje. Neeltje werd geboren in Gouda ca 22 april 1767. Neeltje overleed in Gouda (Nieuwehaven) op 24 augustus 1831. Beroep: pijpmaakster.
Zij trouwde Benjamin de Mol, zoon van Jan de Mol & Ariaantje Kaan, op 18 oktober 1789 in Gouda.
Benjamin werd geboren in Gouda ca 30 januari 1767. Benjamin overleed in Gouda (Jan Koddensteeg) op 8 november 1821. Beroep: pijpmakersknecht.


ix. Dirkje. Dirkje werd geboren in Gouda ca 28 juni 1769. Dirkje overleed in Gouda (Geuzenstraat) ca 5 november 1770.

x. Gerrit. Gerrit werd geboren in Gouda ca 14 augustus 1771. Gerrit overleed in Bergambacht in april 1810.
Hij trouwde Adriana van Erk, dochter van Jan van Erk & Willemina Kruyk, op 31 juli 1791 in Gouda.
Adriana werd geboren in Gouda ca 4 november 1764. Adriana overleed in Gouda (Kleiwegsteeg) ca 18 januari 1810.

 

Uit : Trouwboek St. Jan (herv.) Gouda (Streekarchief Hollands Midden te Gouda)

1754
Den 14 juli 1754
Leendert la Feber, jongeman in Dubbele Buurt
en
Cornelia Chieleman, jonge dochter in de Lange Dultsteeg
beide van Gouda
getrouwd den 28 juli 1754

Van dit echtpaar stammen alle Lafebers af, die behoren tot
de z.g. Goudse familie Lafeber
(er zijn in Nederland meerdere families Lafeber,
die echter onderling niet verwant zijn;
de meeste ervan heb ik inmiddels in kaart gebracht)


VII. Albertus Lafeber. Albertus werd geboren in Gouda ca 20 maart 1763. Albertus overleed in Gouda op 17 augustus 1832.
Beroep: arbeider/kleingarenspinner/baandersknecht/zakkendrager.
Hij trouwde Jannigje van Kennemerland, dochter van Ary van Kennemerland (1727-1791) & Cornelia Eelspeel (1734-1803), op 24 oktober 1790 in Gouda.
Jannigje werd geboren in Gouda ca 2 oktober 1768. Jannigje overleed in Gouda ca 20 november 1797.

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Cornelia. Cornelia werd geboren in Gouda ca 27 juli 1791. Cornelia overleed in Gouda ca 9 januari 1792.

ii. Leendert (1792-1855) volgt VIII

iii. Cornelia. Cornelia werd geboren in Gouda op 24 juli 1795. Cornelia overleed in Gouda (Speldemakerssteeg) op 29 februari 1848. Beroep: hekelster.

Zij trouwde met Barend Juu, zoon van Antonie Juu (1773-> 1845) & Christina van Bemmelen (-< 1834), op 24 mei 1815 in Gouda.
Barend werd geboren in Leiden op 11 mei 1797. Barend overleed in Ommerschans op 27 april 1858.
Beroep: baandersknecht/koopman/inlands kramer/kolonist.

iv. GEEN NAAM (mnl/vrl ?). werd geboren in Gouda ca 11 november 1797. overleed in Gouda (Varkenmarkt) ca 11 november 1797.
 

Albertus
             Lafeber Gouda

Uit : overlijdensregister burgerlijke stand Gouda  (Streekarchief Hollands Midden te Gouda)
inschrijving overlijden Aalbert (Albertus) Lafeber
overleden op 17 augustus 1832 in het hospitaal voor braaklooplijders

Albertus Lafeber was slachtoffer van ťťn van de cholera-
epidemieŽn die Gouda in de 19e-eeuw teisterdenVIII. Leendert Lafeber. Leendert werd geboren in Gouda op 16 oktober 1792.
Leendert overleed in Gouda (Robaarsteeg M73) op 12 april 1855. Beroep: pijpmaker/vrachtsleper.

Hij trouwde Geertruy de Moor, dochter van Johannes de Moor (1757-1833) & Johanna Beenhouwer (1756-1821), op 1 december 1811 in Gouda.
Geertruy werd geboren in Gouda ca 18 november 1789. Geertruy overleed in Gouda (Robaarsteeg M78) op 4 december 1849. Beroep: pijpmaakster.


Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Johanna Helena. Johanna Helena werd geboren in Gouda (Dubbele Buurt op de Raam) op 1 maart 1812.
Johanna Helena overleed in Gouda (Varkenmarkt) op 11 augustus 1893. Beroep: hekelster.

Zij trouwde Abraham van der Heij, zoon van Willem van der Heij (1786-< 1849) & Sophia van Bovene (-1814), op 23 december 1835 in Gouda.
Abraham werd geboren in Gouda (Kruideniersstraat) op 20 augustus 1812. Abraham overleed in Gouda (Varkenmarkt) op 4 oktober 1893.
Beroep: pijpmakersknecht/pijpmaker/uitdrager/koopman.


ii. Frans. Frans werd geboren in Gouda (Lange Groenendaal) op 26 augustus 1814. Frans overleed in Gouda (Lange Groenendaal) op 27 mei 1818.

iii. Johannes. Johannes werd geboren in Gouda (Lange Groenendaal) op 14 januari 1817. Johannes overleed in Gouda (Lange Groenendaal) op 11 juni 1818.

iv. Johannes. Johannes werd geboren in Gouda (Lange Groenendaal) op 19 juli 1819. Johannes overleed in Gouda (Robaarsteeg) op 30 oktober 1837. Beroep: vrachtslepersknecht.

v. Albertus (1822-1894) volgt IX

vi. Leendert. Leendert werd geboren in Gouda (Vuilsteeg) op 5 januari 1825. Leendert overleed in Gouda (Robaarsteeg) op 7 december 1896.
Beroep: touwslager/-spinner/sleper/kleingarenfabrikant/klederbleker.

Hij trouwde Neeltje Mils, dochter van Johannes Mils (1790-< 1863) & Susanna de Beun (-> 1863), op 27 mei 1846 in Gouda.
Neeltje werd geboren in Gouda (Dubbele Buurt bij het Tuchthuis) op 5 februari 1823. Neeltje overleed in Gouda (Vogelenzang) op 3 oktober 1887.


vii. Cornelis. Cornelis werd geboren in Gouda (Vuilsteeg) op 12 maart 1827.
Cornelis overleed in Gouda (Houtmansgracht) op 24 augustus 1895. Beroep: vrachtrijder/sleper.

Hij trouwde Maria Willemina Sonnen, dochter van Hendrik Philip Sonnen (-> 1852) & Jossina Carolina (Judoka) de Porre (-> 1852), op 24 mei 1854 in Gouda.
Maria Willemina werd geboren in Kralingen op 30 maart 1835. Maria Willemina overleed in Gouda (Houtmansgracht) op 20 mei 1919.


viii. Barend. Barend werd geboren in Gouda (Vuilsteeg) op 28 december 1829.
Barend overleed in Gouda (Robaarsteeg) op 15 mei 1832.


ix. Salomon. Salomon werd geboren in Gouda (Robaarsteeg) op 22 september 1833.
Salomon overleed in Gouda (Karnemelksloot) op 4 maart 1901.
Beroep: sleper/vrachtrijder/handelaar in steenk. en houtw./koopman.

Hij trouwde de eerste keer met Johanna Verblaauw, dochter van Johannes Verblaauw (1800-> 1860) & Hendrika Verhoek (1805-> 1860), op 19 november 1856 in Gouda.
Johanna werd geboren in Gouda (Achter de Vismarkt) op 10 maart 1832. Johanna overleed in Gouda (Vogelenzang) op 29 januari 1860.

Hij trouwde de tweede keer met Maria Sus, dochter van Wouter Sus (-< 1855) & Geeske Geerts van der Veer (-< 1865), op 29 mei 1861 in Gouda.
Maria werd geboren in Leeuwarden op 16 april 1817. Maria overleed in Gouda (Karnemelksloot) op 24 november 1897. Beroep: dienstbode.

overzicht percelen in 1832 in het bezit van Leendert LafeberIX. Albertus Lafeber. Albertus werd geboren in Gouda (Vuilsteeg) op 19 maart 1822.
Albertus overleed in Gouda (Karnemelksloot R306) op 30 december 1894. Beroep: timmerman.

certificaat Nationale Militie
(vrijloting Albertus Lafeber)
(klik op plaatje voor vergroting)

Albertus Lafeber was samen met zijn broer Leendert Lafeber - en waarschijnlijk ook zijn broer Salomon - betrokken bij de tot standkoming van de Goudse afdeling van de ARP. Albertus en Leendert waren voorzitter van de vereniging "Oranje en Nederland". De stiefzoon van hun broer Salomon Lafeber - Abraham Vingerling - was hierbij ook actief betrokken en werd uiteindelijk wethouder en statenlid voor de ARP. Albertus Lafeber en zijn tweede vrouw Wilhelmina Helena van Kluijve traden toe tot de op 19 mei 1887 gevormde gereformeerde kerk in Gouda. Abraham Vingerling werd de eerste scriba van de kerkeraad; Albertus Lafeber werd president der kerkelijke kas. Albertus Lafeber en Wilhelmina Helena van Kluijve ondertekenden in 1878 het volkspetitionnement "Smeekschrift aan den Koning om een School met den Bijbel".

Bronnen :
"Opbouw van de ARP 1850 - 1888", Rienk Janssens, Hilversum, 2001.
"Als een lelie tussen de doornen", 100 jaar uit de geschiedenis der gereformeerde kerk van Gouda.
"Genealogie van de familie Lafeber, H.R.M. Meindert, Bodegraven, 1987.
"Vingerling, parentelen van drie geslachten, Barend Vingerling, Amstelveen, 1999.

Hij trouwde de eerste keer met Alida Berlijn, dochter van Pieter Adrianus Berlijn (1787-1874) & Francina de Haas (1785-1832), op 20 maart 1844 in Gouda.
Alida werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 18 september 1821. Alida overleed in Gouda (Boelekade R62) op 3 mei 1871. Beroep: naaister.

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Geertruida. Geertruida werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 24 maart 1844. Geertruida overleed in Gouda (Robaarsteeg) op 31 maart 1899.
Zij trouwde Gerardus Johannes van Willigen, zoon van Gerrit van Willigen (1812-> 1854) & Levina Luyt (1816-), op 17 mei 1865 in Gouda.
Gerardus Johannes werd geboren in Gouda (Vuilsteeg) op 16 mei 1843. Gerardus Johannes overleed in Gouda (Robaarsteeg) op 1 februari 1882.


ii. Pieter Adrianus. Pieter Adrianus werd geboren in Gouda (Kattensingel) op 29 april 1846. Pieter Adrianus overleed in Gouda (Vogelenzang) op 9 december 1848.

iii. Pieter Adrianus. Pieter Adrianus werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 29 april 1849.
Pieter Adrianus overleed in Gouda (Karnemelksloot) op 14 september 1924. Beroep: timmerman.

Hij trouwde Neeltje de Jong, dochter van Alexander de Jong (1822-> 1872) & Johanna Maria Zoet (1828-), op 3 november 1875 in Gouda.
Neeltje werd geboren in Gouda op 25 april 1852. Neeltje overleed in Gouda op 7 september 1936.


iv. Alida. Alida werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 5 februari 1851. Alida overleed in Gouda (Willens) op 17 mei 1904.
Zij trouwde Gijsbertus Cornelis van Leeuwen, zoon van Adrianus van Leeuwen (1810-1873) & Lijsje Koster (1812-> 1873), op 8 oktober 1873 in Gouda.
Gijsbertus Cornelis werd geboren in Boskoop op 9 oktober 1848. Gijsbertus Cornelis overleed in Hilversum (N.H.) op 5 juli 1950.
Beroep: boomkweker/tuinman.

Alida Lafeber (1851-1904)
(Met dank aan de heer en mevrouw Rijks
te Gouda voor het toezenden van deze foto)

v. Johanna Helena. Johanna Helena werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 8 oktober 1853.
Johanna Helena overleed in Gouda (Lange Groenendaal) op 18 januari 1903.

Zij trouwde met Willem Karel Schuling, zoon van Karel Schuling (1806-1871) & Maria Spek (1819-), op 26 september 1877 in Gouda.
Willem Karel werd geboren in Gouda (Groenendaal) op 16 augustus 1852.
Willem Karel overleed op 30 maart 1918 . Beroep: barbier in de Lange Groenendaal te Gouda
(zie : blz. 172  en 173 in "De namen der Goudse straten, wijken, bruggen, sluizen, waterlopen en poorten" van dr. A. Scheygrond, met de afbeelding van de barbierszaak van Willem Karel Schuling).

Willem
             Karel Schuling
Johanna
             Helena Lafeber

Willem Karel Schuling (1852-1918) en Johanna Helena Lafeber (1853-1913)
(Met dank aan Carla Versteeg-Schuling uit Reeuwijk voor het toezenden van de foto's)

vi. Albertus Franciscus (1856-1917) volgt X

vii. Leendert. Leendert werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 7 oktober 1859. Leendert overleed in Gouda (Boelekade) op 7 februari 1870.

viii. Franciscus. Franciscus werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 11 maart 1862.
Franciscus overleed in Gouda (Karnemelksloot) op 27 juni 1918. Beroep: tuinman/fruitgrossier.

Hij trouwde Catharina Ooms, dochter van Willem Ooms (1822-1900) & Zwaantje de Hoop (1830-1894), op 13 november 1889 in Gouda.
Catharina werd geboren in Moordrecht op 15 februari 1865. Catharina overleed in Gouda op 27 maart 1926.

ix. Doodgeboren kind werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 3 april 1864. Overleed in Gouda (Vogelenzang) op 3 april 1864.

Hij trouwde de tweede keer met Wilhelmina Helena van Kluijve(n), dochter van Jacob Abraham Willem van Kluijve(n) (1809-) & Maria Palmboom (1804-< 1871), op 5 juli 1871 in Gouda.
Wilhelmina Helena werd geboren in Gouda (Komijnsteeg) op 16 februari 1831.
Wilhelmina Helena overleed in Gouda (Oosthaven B21 = Catharinagasthuis) op 25 mei 1905.

Uit het huwelijk werd het volgende kind geboren:

i. Doodgeboren kind werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 1 maart 1874. Overleed in Gouda (Vogelenzang) op 1 maart 1874.X. Albertus Franciscus Lafeber. Albertus Franciscus werd geboren in Gouda (Vogelenzang) op 28 september 1856.
Albertus Franciscus overleed in Gouda (Spieringstraat 55) op 7 juni 1917. Beroep: timmerman.
Hij trouwde Adriana Lucretia van Dam, dochter van Johannes van Dam (1821-1902) & Johanna Kunst (1827-1903), op 3 september 1879 in Gouda.
Adriana Lucretia werd geboren in Gouda (Keizerstraat) op 22 november 1859. Adriana Lucretia overleed in Gouda (Spieringstraat 55) op 1 januari 1931.

Zij lieten hun kinderen een aantal huizen in Gouda na (zie : erfenis).Spieringstraat 55
anno 2005
foto © JanLafeber


Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Albertus (1880-1934) volgt XI

ii. Johannes. Johannes werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 10 februari 1882.
Johannes overleed in Gouda (St. Josephstraat) op 24 mei 1955. Beroep: sigarenfabrikant.

Hij trouwde Maria van Tiggelen, dochter van Jan van Tiggelen (1841-) & Pieternella van der Starre (1839-), op 24 mei 1905 in Gouda.
Maria werd geboren in Gouda op 14 mei 1882. Maria overleed in Gouda op 14 november 1961.

iii. Pieter Adrianus. Pieter Adrianus werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 25 maart 1884.
Pieter Adrianus overleed in Gouda (Gravin Jacobastraat) op 22 april 1957. Beroep: reiziger/magazijnbediende.

Hij trouwde Aaltje Hart, dochter van Abraham Hart (1860-1918) & Catharina Ofman (1865-1941), op 21 juli 1910 in Oudewater.
Aaltje werd geboren in Wormerveer op 3 maart 1887. Aaltje overleed in Gouda op 28 december 1949.

iv. Hendrik. Hendrik werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 9 maart 1886.
Hendrik overleed in Gouda (Karnemelksloot) op 4 mei 1886.

v. Hendrik. Hendrik werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 15 mei 1887.
Hendrik overleed in Gouda (St. Josephstraat) op 14 januari 1963. Beroep: kantoorbediende/gemeenteambtenaar.

Hij trouwde Everina Wilhelmina van Asch, dochter van Antonie Arnoldus Cornelis van Asch (1851-1913) & Elizabeth Sparnaaij (1851-1894), op 13 augustus 1913 in Gouda.
Everina Wilhelmina werd geboren in Gouda op 12 juli 1889. Everina Wilhelmina overleed in Gouda op 22 september 1970.

vi. Franciscus. Franciscus werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 21 januari 1889.
Franciscus overleed in Hilversum (N.H.) op 7 februari 1955. Beroep: timmerman.

Hij trouwde Antje Harmsen, dochter van Jan Harmsen (1827-) & Dirkje Osnabrugge(n) (1845-), op 5 februari 1919 in Hilversum.
Antje werd geboren in Loosdrecht (Utr.) op 25 oktober 1878. Antje overleed in Hilversum (N.H.) op 21 september 1967.

vii. Johanna. Johanna werd geboren in Gouda (Spieringstraat) op 22 december 1889.
Johanna overleed in Gouda (Spieringstraat) op 20 maart 1973. Beroep: naaister.

viii. Alida. Alida werd geboren in Gouda (Spieringstraat) op 17 februari 1892.
Alida overleed in Gouda (Spieringstraat) op 28 juni 1930. Beroep: huisnaaister.

ix. Aart Cornelis. Aart Cornelis werd geboren in Gouda (Spieringstraat) op 16 juni 1895.
Aart Cornelis overleed in 's-Gravenhage (2e Sweelinckstraat) op 26 oktober 1967.
Beroep: onderwijzer./gezaghebber Ned. IndiŽ.
Schrijver van kinderboeken onder pseudoniem A.C. ter Gouw.

Hij trouwde Elizabeth Bernarda van Beek, dochter van Leendert van Beek (1825-) & Cornelia Kimmel (1855-), op 8 oktober 1919 in Rotterdam.
Elizabeth Bernarda werd geboren in Dirksland op 19 september 1883. Elizabeth Bernarda overleed in 's-Gravenhage op 6 februari 1955.

x. Wilhelmina Helena. Wilhelmina Helena werd geboren in Gouda (Spieringstraat) op 11 januari 1902.
Wilhelmina Helena overleed in Gouda (Spieringstraat) op 1 augustus 1975. Beroep: onderwijzeres kleuterschool.

Kinderen van Albertus Franciscus Lafeber en Adriana Lucretia van Dam


Bertus


Jan


Piet


Henk


Frans


Jo


Alida

Aart
              Cornelis Lafeber
Aart


© foto's familiearchief Lafeber (voor meer informatie : klik op de desbetreffende foto)
Zie ook : erfenisXI. Albertus Lafeber. Albertus werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 10 januari 1880.
Albertus overleed in Gouda (Nieuwehaven 43) op 8 mei 1934. Beroep: timmerman.

Hij trouwde Anna Naomie van de Water, dochter van Jan Dirk van de Water (1845-1933) & Anna Nahomie de Koning (1838-1924), op 28 februari 1906 in Gouda.
Anna Naomie werd geboren in Gouda (Achter de Vismarkt) op 12 januari 1882. Anna Naomie overleed in Gouda (ziekenhuis "De Wijk") op 4 januari 1956.

Uit het huwelijk werd het volgende kind geboren:

i. Albertus Franciscus (Bert) (1908-1958) volgt XII

Bertus Lafeber en Anna van de Water© foto"s familiearchief Lafeber


XII. Albertus Franciscus (Bert) Lafeber. Albertus Franciscus (Bert) werd geboren in Gouda (Nieuwehaven 43) op 7 maart 1908.
Albertus Franciscus (Bert) overleed in Gouda (Westhaven - ziekenhuis "De Wijk") op 20 november 1958.
Beroep: timmerman.
Voor een overzicht van de door hem gemaakte schilderijen : zie galerij
Hij trouwde Geertje Cornelia (Gerie) Hoogendoorn, dochter van Dirk Hoogendoorn (1888-1971) & Teuna Adriana Tak (1888-1977), op 29 augustus 1934 in Gouda.
Geertje Cornelia (Gerie) werd geboren in Gouda (Bockenbergstraat 87) op 26 september 1913,
Geertje Cornelia overleed in Lekkerkerk (verpleeghuis "De Breeje Hendrick") op 7 augustus 2014.
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren

i. Albertus (1936-2008)

ii. privacy
iii. Anna Naomie (Annie) (1941-1944)
iv. privacy
v. privacy

Bert Lafeber en Gerie Hoogendoorn
© foto familiearchief LafeberXIII. privacy

XIV. privacy

Lafebernaar begin artikel
Reacties graag naar :

Lafeber

Lafeber
Terug naar homepage