De Nieuwehaven te Gouda (voor en tijdens en na de demping)
De foto linksboven geeft de situatie weer van omstreeks 1910.
De foto midden links en daarnaast laten de situatie zien in december 2005 ( Jan Lafeber).
De foto middenonder is een afbeelding van een schilderij gemaakt door Albertus Franciscus Lafeber.
De foto rechts is gemaakt tijdens de demping in de jaren 1939/1940. Volgens de tekst van het krantenbericht waren de bewoners blij met de demping.
Dr. A. Scheygrond was een andere mening toegedaan. Hij vermeldt in "Goudsche Straatnamen (blz. 133 en 134) : "Het water van de Nieuwehaven werd in 1939-1940, ondanks de vele protesten uit de burgerij, krachtens een raadsbesluit van 24 maart 1938 gedempt".

Mijn grootouders van vaderskant (Albertus Lafeber en Anna Naomie van de Water) woonden in het begin van de vorige eeuw op de Nieuwehaven nr. 43 (in het huis naast de brandweerkazerne) toen de gracht nog niet gedempt was.


Nieuwehaven 43In de strenge winter van 1929 brandde de brandweerkazerne aan de Nieuwehaven geheel af (zie : beide foto's links en rechts onder).
Dit zal diepe indruk gemaakt hebben op mijn grootouders Albertus Lafeber en Anna Naomie van de Water, mijn overgrootvader Jan Dirk van de Water en mijn vader Albertus Franciscus Lafeber. Zij woonden immers - zoals verteld - direct naast de brandweerkazerne.
En hoe dichtbij dat was blijkt heel goed uit onderstaande afbeelding.
Een geluk bij een ongeluk was, dat mijn grootvader, als aannemer, de opdracht kreeg om de brandweerkazerne te herbouwen (zie: aanbestedingsrapport d.d.  29 juli 1929.
aanbesteding brandweerkazerne
                Nieuwehaven te Gouda

klik hier voor een vergroting
(met dank aan Leny Tak, die mij een kopie van dit procesverbaal van aanbesteding toestuurde)

Nieuwehaven te Gouda
Afbeelding uit : "Gouda in oude ansichten deel 2", door H. van Dolder-de Wit
uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1980
rechts is een deel van de herbouwde brandweerkazerne te zien, direct ernaast het huis van mijn grootouders
voor informatie stuur een email naar Jan Lafeber

terug naar homepage Jan Lafeber

terug naar kwartierstaat Lafeber


terug naar stamreeks Lafeber