Winterdijk 9 (nu : Van Strijenstraat 19) te Gouda : mijn geboortehuis.De Winterdijk te Gouda

Links en rechts de woning aan de Winterdijk 9 (nu: van Strijenstraat 19 ) anno 2005.

foto's Jan Lafeber
Winterdijk


Op de plattegrond van Gouda van Johannes Blaeu uit 1649 staat de Winterdijk aangegeven.
Zie : illustratie - detail van deze plattegrond (collectie Stedelijke Musea Gouda, inv.  nr. 31789)


De Winterdijk werd al in 1359 vermeld.
Het dijkje vormde oorspronkelijk een waterscheiding tussen de ontgonnen gronden langs de oostelijke Gouwe-oever en de daaraan grenzende wildernis; het belette dat de reeds ontgonnen landerijen overlast van water kregen. (Zie ook : schilderijen van mijn vader van o.a. deWinterdijk)
Tot 1903 liep de Winterdijk door tot de Kattensingel; dit laatste deel is de tegenwoordige van Strijenstraat.
Bij raadsbesluit d.d. 29 mei 1961 werd ook het stuk van de Winterdijk van de Piersonweg tot het van Bergen IJzendoornpark bij de van Strijenstraat gevoegd (zie : Dr A. Scheygrond in "Goudsche Straatnamen").

En van mijn verhalen speelt zich ruim tweehonderd jaar geleden af op deze plek, nl. "Waar was de man van Pieternella Lafeber in de nacht van 19 juni 1797 ? (Antwoord : bij CrynaVerkaik, de dochter van Keesje in de Winterdijk)"

De Winterdijk in de jaren vijftig van de vorige eeuw
In mijn jeugd in de vijftiger jaren woonde in dit rijtje op de toenmalige Winterdijk de volgende personen/gezinnen :
Winterdijk 1 - mevrouw Jaspers, zij was ongehuwd en verhuurde kamers in haar huis aan kostgangers
Winterdijk 3 - dhr. en mevr. Luxen, later de familie Hoogendoorn (zoon van het echtpaar Hoogendoorn op nr. 7)
Winterdijk 5 - familie Vermeel, daarna de familie Bakker
Winterdijk 7 - dhr. en mevr. Hoogendoorn met een ongehuwde zoon
Winterdijk 9 - de familie Lafeber met een inwonende moeder mevr. Lafeber-van de Water
Winterdijk 11 - de familie Plomp/Snijders en daarna de familie de Waard
(deze huizen zijn nu genummerd van Strijenstraat 11 t/m 21)


Ooit heeft de Winterdijk er zo uitgezien
(de woningen aan deze zijde van de Piersonweg waren toen nog niet gebouwd en ook rechts
- niet te zien op de foto - waren de nr's. 1 t/m 9 nog niet gebouwd)
Afbeelding uit : "Gouda in oude ansichten", door W.Veerman
uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1976


En zo zag de schilder Willem Roelofs de Winterdijk in 1886 (gezien in de richting van de Van Strijensstraat) - op deze plek zou vijftig jaar later mijn geboortehuis verrijzen
(bron collectie Haags Gemeentemuseum)

Mijn geboortehuis stond aan de Winterdijk
te Gouda en wel Winterdijk 9
(nu : van Strijenstraat 19).


Uit : "de Vrije Pers, officieel mededeelingenblad voor Gouda
en omgeving" een uitgave van de samenwerkende "illegale" bladen d.d. 9 mei 1945

zie : de volledige krant van die dagDe Winterdijk op een K.L.M.-luchtfoto uit 1924
ook toen moesten de huizen Winterdijk 1 t/m 9 (thans Van Strijenstraat 11 t/m 19) nog gebouwd worden. Huize Elisabeth (links onder) was in 1919 gebouwd.

 
Lafebernaar begin artikel Reacties graag naar :

Lafeber

LafeberTerug naar homepage