Familieaantekeningen in het handschrift van Pieter van de Water (1800-1885).Willem Louwerens Van Dewater is Gebooren in het J[aar 1774]
den 16 february en Helena Giltaij is Gebooren [1778]
den 7 november en tezaame Gehuwd in Jaar 1799
en haar eerste zoon P Van Dewater is Gebooren in Jaar [1800]
den 22 April (1)  en Jenneke Crevel is Gebooren den 9 maart 1793
en Wij zijn tezame Getroud den 12 november en het Jaar 1823
en in ter Goes in Zeeland is Gebooren ons eerste kind en haar naam
Helena Wilhelmina in het Jaar 1824 den 3 september
in Jaar 1827 in Dord is geboore ons 2 dekind en Zijn naam is
Johannes Marienus den 11 maart en is overleden den 2 meij in 1[827]
en in het Jaar 1829 den 30 mije en Haar naam is Jenneke van dew[ater]
in het Jaar 1831 .............. is Geboore ons 4 kind en Zijn naam is [Pieter]
en in Jaar 1837 is overleede Willem van deWater
en in Jaar 1838 is overleede Jenneke van dewater gebore Crevel 22 no[vember]
en in Jaar 1839 is weer hertrouwd P van dewater met Maartje Schou[ten]

en zij is geboore in Jaar 1815 en is overleede den 6 january 1853 en
begrave in de meente Stolwijk en ons eerste kind is geboore in Jaar 184[5]
en Zijn naam is Jan Dirk den 22 agustus  en Aangegeeve in de geme[eente]
Gouderak en Gedoopt te Dordrecht den 14 september bij P Dijksterhuis
en in Jaar 1847 is Geboore ons 2 kind en haar naam is Maartje en aan
Gegeven in De gemeente Stolwijk
in het Jaar 1855 den 15 dezember is overlede Helena Giltaij
Pieter van dewater weer de derde Keer getroud met Gerretje de Bruin
De 30 september in Jaar 1857 Zij is de dogter van
[Wi]llem Willemse debruin en haar moeder
[Ba]rbera debruin
.... Jan Dirk van dewater en Antje Naomie [de Koning zijn]
[getrouwd] 30 July 1867 (2)
.... 4 maard is overleede Gerritje debruin huisvrouw van P van de [Water]
[hun] 9 kind is gebooren den 12 Januarij en haar naam is anna naomie
[zij] zal gedoopt worde als het de heere beliefd bij J V D broek bij d Vrije ge[meente] Gou[da]


Toelichting :
Het handschrift is letterlijk gevolgd.

Tussen haakjes [] is aangevuld wat er vermoedelijk gestaan zal hebben.

Met .... wordt weergegeven dat de vermoedelijke tekst niet kan worden herleid.

De zoon van Pieter, Jan Dirk van de Water is verder gegaan met het maken van familieaantekeningen (zie : voor een overzicht).
(1) Volgens zijn doopextract zou Pieter van de Water geboren zijn op 9 april 1800,
volgens zijn eigen opgave en volgens het certificaat van de nationale militie is hij echter geboren op 22 april 1800!


(2) Jan Dirk van de Water en Anna Nahomi(e) de Koning zijn getrouwd - akte burgerlijke stand Gouda nr. 83 - op 31 juli 1867


Terug naar stamreeks

Terug naar kwartierstaat

Lafeber