Zaken van Wilhelmus en van François de Monchy voor de politiemeesters van Gouda
(Bron : Kamerboeken politiemeesters Gouda - Streekarchief Hollands Midden te Gouda)

Wilhelmus de Monchy François de Monchy
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 303
30-01-1702       blz. 121v
Eiser: Hendrick Jansz
Gedaagde: Willem Monchij
Zaak: Eist  prestatie van de huur als knecht in zijn brouwerije tot ƒ 5 per week, waarvan eiser 5  dagen en 2 nachten heeft gediend
Vonnis: Veroordelen de gedaagde voor  de 5 dagen dienst te betalen de somma van ƒ 4, ontzeggen de eiser zijn verdere  eis

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 306
24-12-1711       blz. 165
Eiser: Willem  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Nicolaes Gobbe
Zaak: Eist  betaling van ƒ 14 over de leverantie van bier volgens zijn schuld- register daar van  zijnde, afslaande hetgeen de gedaagde bewijzen zal wat hem daartegen toekomt.  Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 306
24-12-1711       blz. 165
Eiser: Willem  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Matthijs Swanenburch
Zaak: Eist betaling van ƒ 10 over de leverantie van bier volgens zijn schuld- register daar  van zijnde. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 306
27-01-1712       blz. 167v
Eiser: Willem Monchij, brouwer
Gedaagde: Nicolaes Gobbe
Zaak: OP een 2e dagvaarding, als fol.165.
Vonnis: Veroordelen de gedaagde  de geëiste ƒ 14 te betalen en dat de gedaagde in afslag zal strekken een somma van ƒ 6  die hem van de eiser toekomt over de leverantie van 20 zakken dop, tot 6 stuivers per  sack

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
03-05-1713       blz. 53v
Eiser: Wilhelmus de Monchij, brouwer
Gedaagde: Gerrit Pieterse
Zaak: Eist betaling van ƒ 13.16.- over geleverde bostel
Vonnis: Conform de eis, te betalen over heden 14 dagen. Veroordelen de gedaagde mede in  de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
19-05-1713       blz. 57v
Eiser: Wilhelmus de Monchij, brouwer
Gedaagde: Maarten Verzijl
Zaak: Eist betaling van ƒ 25 over de leverantie van bieren volgens zijn schuld-  register daar van zijnde, mits afslaande hetgeen de gedaagde daartegen deugdelijk  toekomt. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
26-06-1716       blz. 30v
Eiser: Wilhelmus de Monchij, brouwer
Gedaagde: Maarten Verschuijr
Zaak: Eist betaling van ƒ 11.10.- over de leverantie van bier. Verzoekt  uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
24-02-1717       blz. 64v
Eiser: Wilhelmus de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jan Spengel
Zaak: Eist betaling van ƒ 11.4.- als restant schuld over de leverantie van bier. De  gedaagdes vrouw zegt daartegen ƒ 4.16.- toe te komen over geleverd brood
Vonnis: Aangehouden.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
24-02-1717       blz. 64v
Eiser: Wilhelmus de Monchij, brouwer
Gedaagde: Abraham van Humen
Zaak: Eist betaling van ƒ 24 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
26-02-1717       blz. 64v
Eiser: Wilhelmus de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jan Spengel
Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.64v, 24/2.
Vonnis: Veroordelen  de gedaagde ƒ 11.4.- te betalen en veroordelen hem mede in de kosten. Reserveren  niettemin zijn pretentie over de ƒ 4.16.- die zijn vrouw beweerd tegenover het geëiste  over geleverd brood toe te komen om dit te vorderen zo hij geraden vindt

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
05-03-1717       blz. 65v
Eiser: Jan  Spengel
Gedaagde: Wilhelmus de Monchij
Zaak: Eist  betaling van ƒ 4.16.- over de leverantie van brood
Vonnis: Conform de  eis
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 306
12-02-1712       blz. 170
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jan Rosenboom
Zaak: Eist betaling van ƒ 9 over de leverantie van bier volgens zijn schuld- register  daar van zijnde
Vonnis: Mits de eiser onder handhaving i.p.v. eed  verklaard dat het geëiste hem van de gedaagde toekomt, veroordelen dan de gedaagde  de ƒ 9 te betalen en veroordelen hem mede in de kosten. De gedaagde heeft de  verklaring niet begeert en is de verklaring door de politiemeesters  kwijtgescholden

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 306
12-02-1712       blz. 170v
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Krijn Jansz Soldaat, enige  nagelaten zoon en erfgenaam van Jan Krijnen Soldaat
Zaak: Eist betaling  van ƒ 12.2.12 als restant schuld over de leverantie van bier volgens zijn aanwezige  schuldregister. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 306
12-02-1712       blz. 170v
Eiser: Francois Monchij, brouwer
Gedaagde: de weduwe van Huybert  Jacobse
Zaak: Eist betaling van ƒ 18 over de leverantie van bier. Verzoekt  uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
12-05-1713       blz. 56
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: de bierdragers
Zaak: Eist  betaling van ƒ 9.6.- hetgeen de eiser aan gedaagdes meer heeft betaald als gedaagden  toe kwam uit het wecken van bieren uit zijn brouwerij
Vonnis: Veroordelen  de gedaagden ƒ 6.4.- in voldoening van de geëiste ƒ 9.6.- te betalen

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
22-12-1713       blz. 85
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Govert van Wachem
Zaak: Eist betaling van ƒ 9 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de  eis, te betalen op 15 januari 1714. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
22-12-1713       blz. 85
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Bartholomeus Straffintvelt
Zaak: Eist betaling van ƒ 22 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
16-02-1714       blz. 88v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Bartholomeus Straffintvelt
Zaak: Eist betaling van ƒ 22 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de eis, te betalen met ƒ 1.5.- per week. Veroordelen de gedaagde mede in  de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
12-10-1714       blz. 123
Eiser: Francois de Monchij, als actie en transport hebbende van Siragh Jansz van de  Vrijehoef
Gedaagde: Andries Groenevelt
Zaak: Eist betaling  van een kustingtermijn van ƒ 25 en nog ƒ 4 over een jaar rente van ƒ 100 kapitaal, beide  verschenen den 8e augustus 1714. De gedaagdes vrouw neemt aan het geëiste te  betalen voor Allerheiligen a.s.
Vonnis: Conform de eis, te betalen voor  Allerheiligen a.s. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
12-10-1714       blz. 123
Eiser: Francois de Monchij, als actie en transport hebbende van Siragh Jansz van de  Vrijehoef
Gedaagde: Jasper Soudaan
Zaak: Eist betaling van  ƒ 36 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
12-10-1714       blz. 123v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: de weduwe van Gerrit van Gardijn
Zaak: Eist betaling (onvermeld). Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
12-10-1714       blz. 123v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Hendrick van Os
Zaak: Eist betaling van ƒ 26 over de leverantie van bier volgens eisers schuld- register  daar van zijnde. De gedaagdes vrouw zegt zes half vaten bier schuldig te zijn
Vonnis: Niet vermeld.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
15-10-1714       blz. 124
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jasper Soudaan
Zaak: Op een 2e ciattie, als fol.123. De gedaagde presenteert het geëiste te betalen  met de ene helft over 3 a 4 weken en de andere helft voor het nieuwe jaar a.s. De  gedaagde accepteert de presentatie en verzoekt daarop veroordeling
Vonnis: Veroordelen de gedaagde - volgens overgifte- de somma van ƒ 36 te betalen en dat  met de helft over 3 a 4 weken en de andere helft voor het nieuwe jaar a.s. Veroordelen  de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
15-10-1714       blz. 124
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: de weduwe van Gerrit van  Gardijn
Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.123v. Verzoekt 2e uitstel,  fiat
Vonnis: Veroordelen de gedaagde uit kracht van twee voorgaande  defaulten de somma van ƒ 21.10.- te betalen en veroordelen haar mede in de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 307
26-10-1714       blz. 127
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Geertruyd Walop
Zaak: Belediging. Zegt de eiser dat zij zich niet heeft ontzien om tegen Aaltje  Kaarsmakers -tegenwoordig dienstmaagd van de gedaagde- te zeggen:"Jey bent een  Donderse beest en een Duyvelse Smotsbruyt na dat Donderse hoere en Dieve nest toe,  daar jey gaat woonen, en hadie ook soo een duyvelse beest niet geweest, soo sou je, bij  dat vuygt niet verhuyrt hebbe". Daarmee gezegd, zegt de eiser dat hij en zijn familie zijn  beledigd, zegt dat zij ook in presentie van de politiemeesters hem uitgescholden heeft  voor schurk. Eist veroordeling en genoegdoening. De gedaagde zegt met de woorden  gemeld in de eis niet de eisers huis en zijn familie bedoelt te hebben. De gedaagde  ontkent de gedaagde beledigd te hebben en zegt dat hij haar heeft uitgescholden voor  een weesdief, een hoer en dat hij haar voor gods oordeel heeft gedaagd en dat de  bakker aan haar gat heeft gekrabbeld
Vonnis: Aangehouden.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
14-02-1716       blz. 3v
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jasper Soudaan
Zaak: Eist  betaling van ƒ 20 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de eis, te  betalen over heden 8 weken (en indien de gedaagde binnen de gestelde tijd van 8 weken  zal betalen, zal hij mogen volstaan met de betaling van ƒ 18). Veroordelen de gedaagde  mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
19-08-1716       blz. 37
Eiser: Engel  Swanevelt
Gedaagde: Francois de Monchij
Zaak: Eist  betaling van ƒ 7.16.- die door eiser verdiend zijn voor het oppassen over gedaagdes  azijn
Vonnis: Absolveren de gedaagde van de eis en veroordelen de eiser  in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-01-1716       blz. 44v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Gijsbert van der Mooten, als  hoofdman van de redenrijckercamer (rederijkamer)
Zaak: Eist betaling van  ƒ 19.10.- over de leverantie van bier
Vonnis: Veroordelen de gedaagde  volgens confessie van schuld de somma van ƒ 19.10.- te betalen. Veroordelen de  gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45
Eiser: Franchois de Monchij
Gedaagde: Ary Carlier
Zaak: Eist  betaling van ƒ 20 over de leverantie van bieren in de jaren 1714 en 1715. Verzoekt  uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: de weduwe van den Bos
Zaak: Eist  betaling van ƒ 4 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de eis, te  betalen over 14 dagen. Veroordelen haar mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: Jan Spengel
Zaak: Eist betaling van ƒ  12.5.- over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de eis, alsmede in de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: Andries Groeneveld
Zaak: Eist  betaling van ƒ 25 in aflegging van de jaarlijkse betaling van een zekere kustingbrief,  staande op een huis en erf gelegen op de Spieringstraat, genaamd:"Het Wapen van  Moort". Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: Jan Rosenboom
Zaak: Eist betaling  van ƒ 8.10.- als restant schuld
Vonnis: Veroordelen de gedaagde over  heden 8 dagen ƒ 4 te betalen

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Jacob Wiltschut
Zaak: Eist betaling van ƒ 35 over de leverantie van bieren
Vonnis: Conform  de eis, te betalen met ƒ 5 per maand. Veroordelen de gedaagde mede in de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Leonard Oosterkerk
Zaak: Eist betaling van ƒ 16 over de leverantie van bieren. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 45v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Cornelis Boon
Zaak: Eist  betaling van ƒ 13 over de leverantie van bieren
Vonnis: Conform de eis, te  betalen met ƒ 1 per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 46
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: Samuel Iedresse
Zaak: Eist betaling  van ƒ 8 over de leverantie van bieren. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 46
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: de erfgenamen van Cornelis Cool
Zaak: Eist betaling van ƒ 9.10.- over de leverantie van bieren. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 46
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: de weduwe van Maarten van den Ringh,  bierdrager
Zaak: Eist betaling van ƒ 4.0 Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
21-10-1716       blz. 46
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: Aaltie de Naeyster
Zaak: Eist betaling  van ƒ 13.10.- over de leverantie van bieren. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 46v
Eiser: Francijs  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Samuel Iedresse
Zaak: Op  een 2e dagvaarding, als fol.46
Vonnis: Veroordelen de gedaagde ƒ 8 te  betalen en veroordelen hem mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 46v
Eiser: Francoys de Monchij, brouwer
Gedaagde: Aegie Tonis van der Bergh,  weduwe van Maarten van den Ringh
Zaak: Eist betaling van ƒ 4
Vonnis: Conform de eis, te betalen op vrouwendach a.s. Veroordelen de gedaagde  mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47
Eiser: Francoys  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Arien Carlier
Zaak: Op een  2e dagvaarding, als fol.45. Verzoekt 2e uitstel, fiat
Vonnis: Veroordelen de  gedaagde uit kracht van twee voorgaande defaulten de somma van ƒ 20 te betalen en  veroordelen hem mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47
Eiser: Francoys  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Andries Groenevelt
Zaak: Op  een 2e dagvaarding, als fol.45. Verzoekt 2e uitstel, fiat
Vonnis: Veroordelen  de gedaagde uit kracht van twee voorgaande defaulten de somma van ƒ 25 te betalen en  veroordelen hem mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47
Eiser: Francoys  de Monchij, brouwer
Gedaagde: de erfgenamen van Cornelis Cool
Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.46
Vonnis: Veroordelen de  gedaagden aan de eiser ƒ 9.10.- te betalen en veroordelen hen mede in de kosten (mits  dat hen ƒ 3.6.- in afslag zal strekken).

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47
Eiser: Francoys  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jacobus Nauta
Zaak: Eist  betaling van ƒ 4 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47v
Eiser: Francoys de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jan Molegraaf
Zaak: Eist betaling van ƒ 4 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47v
Eiser: Francoys de Monchij, brouwer
Gedaagde: Arien van der Pool
Zaak: Eist betaling van ƒ 8 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform  de eis, te betalen met de helft over heden een maand en de andere helft een maand  daarna. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47v
Eiser: Francoys de Monchij, brouwer
Gedaagde: Quintijn van der Steur
Zaak: Eist betaling van ƒ 4 over geleverd bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-10-1716       blz. 47v
Eiser: Francoys de Monchij, brouwer
Gedaagde: Hendrik Poorties
Zaak: Eist betaling van ƒ 2 over geleverd bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
28-10-1716       blz. 48
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Quintijn van der Steur
Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.47v.
Vonnis: Veroordelen de gedaagde  ƒ 4 te betalen en dat met 10 stuivers contant en voorts met 6 stuivers per week.  Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
28-10-1716       blz. 48v
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jacobus Nauta
Zaak: Eist betaling van ƒ 4 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform  de eis, te betalen met 10 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
28-10-1716       blz. 48v
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Jan Molegraaf
Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.47v.
Vonnis: Veroordelen de  gedaagde over heden een maand ƒ 4,- te betalen en veroordelen hem mede in de  kosten

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-04-1717       blz. 72
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Sirach Jansz van de Vrijehoef
Zaak: Eist betaling van ƒ 10 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de eis, te betalen op 23 juni a.s. Veroordelen de gedaagde mede in de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-04-1717       blz. 72v
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Willem van den Heuvel
Zaak: Eist betaling van ƒ 16 over de leverantie van bier volgens zijn schuld-  register daar van zijnde
Vonnis: Conform de eis, te betalen met ƒ 8 over  heden 1 maand en de resterende ƒ 8 1 maand daarna. Veroordelen de gedaagde mede in  de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-04-1717       blz. 72v
Eiser: Francois de Monchij, brouwer
Gedaagde: Daniel Damhouwer
Zaak: Eist betaling van ƒ 21.16.- als restant schuld over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week. Veroordelen de  gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-04-1717       blz. 73
Eiser: Francois  de Monch j, brouwer
Gedaagde: Barent Zoutman
Zaak: Eist  betaling van ƒ 32.10.- over geleverd scharbier volgens zijn schuld- register daar van  zijnde
Vonnis: Conform de eis, te betalen met ƒ 1.5.- per week. Veroordelen  de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-04-1717       blz. 73
Eiser: Francois  de Monchij, brouwer
Gedaagde: Lijsbet Hendriks
Zaak: Eist  betaling van ƒ 31.10.- over de leevrantie van bier
Vonnis: Conform de eis,  alsmede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-12-1718       blz. 161
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Floris van Es
Zaak: Eist  betaling van ƒ 34 over de leverantie van bieren. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-12-1718       blz. 161
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Cornelis Tilburg
Zaak: Eist betaling van ƒ 18 over de leverantie van bieren. De gedaagdes vrouw erkent de  schuld
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 15 stuivers per week.  Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-12-1718       blz. 161
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Jacob Wiltschut
Zaak: Om het verjaard vonnis van 21 oktober 1716 executabel te zien verklaren (met de  kosten)
Vonnis: Verklaren het verjaard vonnis van 21 oktober 1716  executabel met de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 308
23-12-1718       blz. 161v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Willem Maerle
Zaak: Eist betaling van ƒ 4 ober de leverantie van bieren. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
11-09-1720       blz. 74
Eiser: Francois  de Monchij
Gedaagde: Gerard Pijper, notaris en procureur
Zaak: Eist restitutie van 2 ducaten wegens zekere weddenschap tussen hen beide  gemaakt op 18 augustus 1720. Welke weddenschap -zo zegt de eiser- ging over de  aandelen in het kantoor van commercie en assurantie alhier die zou worden verkocht tot  20 procent vooruit en welke koop de eiser zegt niet te goeder trouw te zijn geschiedt.
Vonnis: Veroordelen de gedaagde de 2 ducaten aan de eiser te restitueren en  veroordelen hem in de kosten, of anders dat hij op handtasting verklaard dat de koop  van de actien ter goeder trouw is geschiedt en dat direcht of indirect geen fraude is  begaan. Veroordelen de eiser in dat geval in de kosten. De gedaagde beweerd dat het  een zaak is waarop de politiermeesters geen recht hebben

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Daniel Damhouwer
Zaak: Eist betaling van ƒ 21.16.- over de leverantie van bier
Vonnis: Conform  de eis, te betalen met 6 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Jan Turff
Zaak: Eist  betaling van ƒ 36 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Jacob Wildschut
Zaak: Om het verjaard vonnis van 21 october 1716 executabel te zien verklaren
Vonnis: Verklaren het verjaard vonnis van 21 october 1716 executabel met de  kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Hendrik Peuselaar
Zaak: Eist betaling van ƒ 6 over de leverantie van bier
Vonnis: Conform de  eis, te betalen met heden ƒ 3 en de resterende ƒ 3 voor a.s. Pasen. Veroordelen de  gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Willem Marle
Zaak: Eist  betaling van ƒ 4 over geleverd bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Jan Batenburg
Zaak: Eist betaling van ƒ 24 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Abraham Haring
Zaak: Eist betaling van ƒ 4 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
18-12-1722       blz. 168v
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Lieven van Keulen
Zaak: Eist betaling van ƒ 3 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
21-12-1722       blz. 169
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Abraham Haring
Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.168v.
Vonnis: Veroordelen de  gedaagde ƒ 4 te betalen en dat met ƒ 1 contant en voorts met ƒ 3 op Pasen a.s.  Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
21-12-1722       blz. 169
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Jan Turff
Zaak: Op een  2e dagvaarding, als fol.168
Vonnis: Veroordelen de gedaagde de geëiste ƒ  36 te betalen en veroordelen hem mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
21-12-1722       blz. 169
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Willem Marle
Zaak: Op  een 2e dagvaarding, als fol.168. Verzoekt uitstel, fiat
Vonnis: Veroordelen  de gedaagde uit kracht van twee voorgaande defaulten ƒ 4 aan de eiser te betalen en  veroordelen hem mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 309
21-12-1722       blz. 169
Eiser: Francois de Monchij
Gedaagde: Lieven van Ceulen
Zaak: Eist betaling van ƒ 3 over de leverantie van bier. Verzoekt uitstel, fiat
Vonnis: Veroordelen de gedaagde ƒ 3 te betalen en veroordelen hem mede in de  kosten.

Terug naar de familie de Monchy in Gouda