Het Roomsch Hofje (Hofje van Buytenwech) te GoudaRoomsch Hofje te Gouda

de Rode Leeuw +
                  Regulierenhof te Gouda
De Nobelstraat met het Roomsche Hofje en de molen de Roode Leeuw zoals mijn grootvader die tekende in 1952
tekening Dirk Hoogendoorn
(1888-1971)
Het Roomsch Hofje
met de molen de Roode Leeuw
Tekening van Leo K. Zeldenrust
(bron : Wandelingen door Oud Gouda - 1954)
De huidige situatie 2007
De molen de Rode Leeuw en
de Regulierenhof te Gouda
Jan Lafeber
(2007)

Het Hofje van Buytenwech (ook wel het Roomsch Hofje genoemd) is gesticht door Elisabeth Buytenwech, die overleed te Utrecht in 1616.
De woningen in het hofje waren bestemd voor arme rooms-katholieke vrouwen. In de volksmond werd het hofje daarom ook wel "klopjeserf" genoemd. (a)
Het hofje was gelegen aan het vroegere deel van de Nobelstraat aan de westzijde van de Raam, nabij de Vest te Gouda. De molen op de achtergrond is "De Roode Leeuw" die gelegen is aan de Vest.
Het hofje is helaas afgebroken.
Op deze plaats bevindt zich thans de Regulierenhof als herinnering aan het Regulierenconvent dat hier ooit heeft gestaan (daarvoor het Brigittenklooster).

Literatuur :
1) "Het Hofje van Buytenwech te Gouda", door P. Dalmatius van Heel in de zesde verzameling bijdragen van de Oudheidkundige kring "Die Goude" (1949)
2) "Hofjes van barmhartigheid" door mr. J.E.J. Geselschap
in "Gouda zeven eeuwen stad"  - Oudheidkundige kring "Die Goude" (1972)

De huizen in deze buurt werden tot in de negentiende eeuw nog gesitueerd als liggend in "Het Klooster op de Raam". Mijn voorouder Joris van Dam (meester pijpmaker) woonde bij zijn overlijden in 1796 in dit Klooster op de Raam. Ook mijn voorouders Cornelis Kunst en Johanna de Hoog woonden bij hun huwelijk in 1792 in deze buurt.

(a) "Klopjes" waren vrouwen die, in de periode dat het katholieke geloof in Nederland niet openlijk beleden mocht worden, hand-en-spandiensten verrichtten voor priester en gelovigen en met name de laatsten waarschuwden als ergens de mis werd opgedragen.

molen de Rode Leeuw te Gouda

Jan Lafeber 2006
naar tekeningen Dirk Hoogendoorn

naar homepage