Dingeman Giltaij  Giltay Sliedrecht Ida van der Kaa Giltaij  Giltay Sliedrecht

Portretten van Dingeman Giltaij (1775-1843), chirurgijn, heel- en vroedmeester te Sliedrecht en Ida van der Kaa (1775-1847), gehuwd 28 oktober 1797 te Dordrecht.
Bron : Sliedrechts Museum te Sliedrecht.
Dingeman Giltaij was een zoon van Pieter Giltaij (1723-1800), smid te Dordrecht en Pietertje de Gelder (1746-1785).


Terug naar kwartierstaat Lafeber/van de Water

Terug naar stamreeks van de Water


Jan Giltaij  Giltay Lena Schram Sliedrecht

Portretten van Jan Giltaij (1811-1875), chirurgijn, heel- en vroedmeester en apotheker te Sliedrecht en Lena Schram (1817-1892), gehuwd 10 januari 1839 te Sliedrecht.
Jan Giltaij was ook regent van het Oude Vrouwen- en het Oude Mannenhuis te Sliedrecht; hij overleed in 1875 in het Binnengasthuis te Amsterdam.
Jan Giltaij was een zoon van Dingeman Giltaij (1775-1843) en Ida van der Kaa (1775-1847)

Bronnen : ir. W. Bos Jzn "Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid" (uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel -1969) en  "Van hennepland tot huizenzee" (uitgave van Wijngaarden Sliedrecht 1978).

Volgens ir Bos was van Jan Giltaij  bekend, dat hij zich niet spaarde, wanneer hij overal de stoepen op en af ging om hulp te bieden. Bij zijn onderzoek was zijn typisch altijd weerkerend gezegde op het antwoord van de zieke :"Ei, ei, zo, zo, dat had ik niet gedacht".
In 1866 heerste er een ernstige cholera-epidemie in Sliedrecht, waardoor vele ingezetenen binnen enige dagen stierven. Voor zijn onvermoeibare inzet hiervoor ontving Giltaij in 1867 een gouden medaille, waarop een man staat afgebeeld die de dood (een geraamte) te lijf gaat.
Terug naar kwartierstaat Lafeber/van de Water

Terug naar stamreeks van de Water

Lafeber